Advocaat

Çelen Advocatuur is een jong, dynamisch kantoor in het hartje van Rotterdam.

Het kantoor kenmerkt zich door een informele maar professionele werkwijze: laagdrempeligheid, duidelijke communicatie en transparantie zijn de belangrijkste kernwaarden in onze relatie met de cliënt. Voor u als cliënt betekent dit, dat we samen een juiste strategie uitwerken om het hoogst haalbare resultaat voor uw zaak te behalen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan gerust contact op. Wij geven u graag geheel vrijblijvend en kosteloos informatie.


Funda Çelen studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met als afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Van 2007 tot 2012 was zij werkzaam op een advocatenkantoor in Rotterdam en van 2012 tot 2014 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, onderdeel Immigratie- en Naturalisatiedienst te Hoofddorp.

Na ruime ervaring in zowel de advocatuur als bij de overheid te hebben opgedaan, heeft zij in december 2013 haar eigen kantoor geopend.

Funda Çelen voert een praktijk waarbij het accent ligt op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, vreemdelingenrecht en familierecht. Alhoewel zij zich in deze rechtsgebieden specialiseert, kan zij u ook adviseren over andere zaken, zoals bijvoorbeeld strafzaken.

Rechtsgebieden

Sociaal zekerheidsrecht

Erkent het UWV uw recht op WW niet of wil het UWV dat u gaat werken terwijl u arbeidsongeschikt bent? Heeft u een handicap, maar weigert de gemeente de noodzakelijke aanpassingen aan uw woning te betalen? Verdenkt de Sociale Dienst u er ten onrechte van samen te wonen en wordt om die reden uw uitkering gekort? Is uw nabestaandenpensioen ten onrechte ingetrokken? Ontvangt u minder kinderbijslag dan waar u recht op heeft of heeft de DUO uw studiefinanciering stopgezet? Met al uw problemen en geschillen tegen de gemeenten, de Sociale Dienst, de Belastingdienst, het CIZ, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank kunt u bij ons terecht.

Vreemdelingenrecht

Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen, bijvoorbeeld in verband met gezinshereniging of omdat u wil trouwen met een in het buitenland wonende partner, of u wil een familielid in Nederland laten studeren, dan is het raadzaam om hierover advies in te winnen. Wij kunnen u ook bijstaan in procedures over naturalisatie, visum kort verblijf of een tewerkstellingsvergunning. Vanaf de aanvraagfase tot en met het beroep bij de rechtbank of hoger beroep bij de Raad van State zullen wij uw belangen behartigen.

Incasso

In deze tijden heeft iedere ondernemer te maken met wanbetalers. Onze strategie is niet alleen gericht op het snel en volledig innen van uw vorderingen, maar ook op het behouden van een goede verstandshouding tussen u en uw debiteur. Indien een debiteur blijft volharden in zijn weigering te betalen, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten al dan niet in combinatie met het leggen van beslag op het vermogen van de debiteur.

Huurrecht

Wordt u als huurder of verhuurder geconfronteerd met een ontbinding, ontruiming of een huurachterstand, dan kunnen wij u daarin bijstaan. Daarnaast kunnen wij u ook van juridisch advies voorzien omtrent het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, het beëindigen daarvan en bijvoorbeeld verhoging of verlaging van de huurprijs.

Personen- en familierecht

Een echtscheiding is in de meeste gevallen een vervelende gebeurtenis waarbij u wordt overvallen door allerlei emoties. Conflicten op dit gebied hebben niet alleen een persoonlijk karakter, maar kunnen ook ingrijpend en emotioneel zwaar zijn, waardoor het moeilijk wordt om knopen door te hakken. Wij helpen u graag bij het vinden van een evenwicht tussen de emotionele en zakelijke kant. Aan de hand van uw wensen zorgen wij ervoor dat alles rondom uw echtscheiding juridisch geregeld wordt. U kunt bij ons terecht voor kwesties zoals:

- een echtscheiding of scheiding van tafel en bed;
- verdeling van het huwelijksvermogen;
- het opstellen van een ouderschapsplan;
- alimentatiezaken;
- omgangsregeling;
- gezagszaken;
- erkenningszaken;
- gerechtelijke vaststelling vaderschap;
- ontkenning vaderschap;
- voornaamswijziging.

Bent u het niet eens met een uitspraak in een van bovengenoemde zaken, dan kunnen wij uiteraard voor u ook hoger beroep instellen.

Tarieven

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan geldt een vooraf overeengekomen uurtarief. Over dit tarief berekenen wij 21% BTW en 6% kantoorkosten. De kosten die samenhangen met de procedure (verschotten), zoals bijvoorbeeld griffierecht en deurwaarderskosten, worden apart in rekening gebracht.

Vast tarief

Afhankelijk van de soort zaak en de aard en omvang van de werkzaamheden kunnen wij uw zaak in behandeling nemen tegen een vasttarief exclusief 21% BTW, 6% kantoorkosten en verschotten voor de gehele procedure. Dit tarief wordt vooraf en in onderling overleg vastgesteld.


Gesubsidieerde rechtsbijstand

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval worden de kosten voor rechtsbijstand door de overheid vergoed en krijgt u vermindering van de verschotten. U betaalt een eenmalige eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van de inkomenscategorie waarin u valt.