Tarieven

Wij staan cliënten bij op basis van een vooraf afgesproken (uur-)tarief of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel pro deo of advocaat van onvermogen).

Uurtarief:

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan geldt een vooraf overeengekomen uurtarief. Over dit tarief berekenen wij 21% BTW en 6% kantoorkosten. De kosten die samenhangen met de procedure (verschotten), zoals bijvoorbeeld griffierecht en deurwaarderskosten worden apart in rekening gebracht.

Vast tarief:

Afhankelijk van de soort zaak en de aard en omvang van de werkzaamheden kunnen wij uw zaak in behandeling nemen tegen een vast tarief exclusief 21% BTW, 6% kantoorkosten en verschotten voor de gehele procedure. Dit tarief wordt vooraf en in onderling overleg vastgesteld.

Gesubsidieerde rechtsbijstand:

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat geval worden de kosten voor rechtsbijstand door de overheid vergoed en krijgt u vermindering van de verschotten. U betaalt een eenmalige eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van de inkomenscategorie waarin u valt.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org

Korting op de eigen bijdrage

Als u door het Juridisch Loket naar ons bent doorverwezen, dan kunt u een korting krijgen van € 53,- op de eigen bijdrage. U kunt het Juridisch Loket bereiken op telefoonnummer 0900 – 80 20. Het Juridisch Loket is gevestigd aan de Weena 719 te Rotterdam.

Griffierecht

Indien u als eiser of gedaagde bij de rechtbank een procedure voert dan bent u in bepaalde gevallen griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de site van de Rechtspraak www.rechtspraak.nl